Kategorier
Fastighetsskötsel

Vi är nu inkopplade

Nu är vi äntligen inkopplade direkt på Fortums fjärrvärmenät.  Det har varit en lång resa och vi i styrelsen vill passa på att tacka  alla som varit engagerade. Nu återstår markarbete och en del kalibrering.

Det kan ta någon timme innan värmen når ut till alla lägeheter och vi hoppas på överseende med detta.

Mvh

Styrelsen