Kategorier
Fastighetsskötsel Viktig information

Justering av värmen

Bästa medlemmar!

Vi har nu fått undercentralerna besiktade av Fortum. Med några få anmärkningar så är de inre jobben klara och godkända. De yttre jobben besiktas snart och en plan för återställning av föreningens markytor tas fram. Detta tycker vi känns mycket bra.

I samband med besiktningen korrigerade Fortum inställningarna på undercentralen. Dessa var satta mycket högt för att initialt trycka igång värmen i systemet och få bort alla luftfickor.

Inställningarna är nu normalt satta utifrån Fortums erfarenhet. Tyvärr är alla hus olika i föreningen och kräver en del individuella manuella injusteringar. Detta är något vi tittar på tillsammans med Fortum.

Om du upplever att du har kallt i din lägenhet så mät gärna temperaturen. Gör så här:

  • Kontrollera att termostaterna på elementen står i maximalt öppnat läge, oftast läge 3.
  • Ta en termometer och lägg den på en stolsits eller bord minst 1,5 meter från närmaste fönster.
  • Låt den ligga minst 30 minuter innan du läser av, ännu längre om elementen inte var fullt påslagna.
  • Kontakta gärna oss på info@torsdammen.se om du har mindre än 20 grader inne och upplever det som ett problem.

Normen vid temperaturmätningar är att man mäter 1,5 meter från fönster och 1,5 meter från golvet. Detta för att det vid fönstret och längs golvet ofta är dragigt på grund av otäta fönster- och balkongdörrslister och kallras. 

Tack för visad förståelse
Styrelsen