Kategorier
Underhåll Viktig information

Städning av ventilationsrör

Nu närmar sig städningen och inkalibreringen av ventilationssystemet sitt slut. Mälarluft AB beräknar att vara helt färdiga under torsdagen den 16/4. Detta är ett arbete som rekommenderas att man gör årligen och det är ett måste inför den obligatoriska OVK föreningen är ålagd att göra med ett antal års intervaller som snart stundar.

Då det var ett par år sedan denna städning senast gjordes så är rören nu mycket smutsiga. Det fastnar fett från hårsprayer, matlagning och annat i rören och i fettet fastnar sedan damm och partiklar från lägenheterna. Detta skapar tjocka avlagringar som minskar luftflödet i husen och det kan även leda till att luften tar fel vägar. Vi ber därför om förståelse för att detta är ett jobb som måste göras. Tyvärr har några av er i samband med detta fått in partiklar i badrum eller kök vilket är beklagligt.

När rensningen är klar i ert hus ber vi er dammsuga i er frånluftsventilation i både kök och badrum. Om detta inte görs kommer inte ventilationen i er lägenhet fungera korrekt och ni riskerar att partiklar faller ned. Gör så här:
1. Ta bort frånluftsdonen. Det är den vita runda modulen som sitter för ventilationskanalen.
2. Dammsug därefter så noggrant ni kan runt samt inne i ventilationskanalen.
3. Montera tillbaka frånluftsdonet.

Mälarluft har även upptäckt trasor i ventilationsrören som täpper igen flödet. Dessa har tagits bort och vi ber er att vara varsamma när städning sker så att inte nya trasor sugs in.

Under arbetet har det även noterats att det är något som inte stämmer i ventilationssystemet tillhörande Tsv. 52-56. Mälarluft tar därför ut en elektriker klockan 12.00 för att felsöka.

Om ni har några frågor så får ni gärna kontakta styrelsen.

Hälsningar,
Styrelsen