Kategorier
Styrelsen

Första styrelsemötet för den nya styrelsen är avslutat

Bästa medlemmar!

Vi har nu haft vårt konstituerande styrelsemöte och vi är glada att kunna presentera följande styrelsesammansättning och huvudansvarsområden:

Annika Gram, ordförande och arbetar med fastighetsfrågor
Erik Walltin, sekreterare ansvarig för information
Nicklas Andersson, kassör med ansvar för ekonomi, avtal och kontakter med Fastum
Ville Karlsson, ledamot med huvudansvar för fastigheterna

Linda Juhlin, suppleant med ansvar som husvärd
Lotta Ivarsson, suppleant och värdefull resurs

Då vi har många ärenden och projekt detta år och är mindre bemannade än tidigare så kommer vi behöva ha god framförhållning på våra arbeten och ärenden. Vi kommer lägga ut nästa styrelsemöte på webbsidan så att det alltid står när det är. Ärenden ni har som inte är akuta, t.ex. andrahandsuthyrningar, lägenhetsöverlåtelser, skrivelser eller förslag kommer behandlas på första styrelsemöte vi har efter vi fått in ärendet. Om ni vet att ni har ett ärende på gång vänta inte för länge med att skicka in det då det annars kan bli lång ledtid. Styrelsemöten ligger normalt första veckan varje månad.

Andra typer av ärenden som platsbesök innan en renovering, eller verandabygge kommer ske kontinuerligt och behandlas i anslutning till detta. Akuta ärenden tas naturligtvis om hand så snart det är möjligt.

Precis som föregående år så vill vi att ni skickar all kontakt via info@torsdammen.se eller vår brevlåda i tvättstuga 1 på tsv 54.

Vi ser fram mot det nya året och hoppas på ett fint samarbete inom föreningen.

Hälsningar
Annika, Erik, Linda, Lotta, Nicklas, och Ville