Kategorier
Fastighetsskötsel

Idag monteras räcke framför tsv 58

Idag monteras ett nytt räcke i kanten på backen framför tsv 58-60 istället för det gamla som förstördes för några år sedan. Vi hoppas att det blir lättare och säkrare att ta sig upp för backen denna vinter.

hälsningar

styrelsen