Kategorier
Allmän information

Parkeringstillstånd och plantering runt altaner

Äntligen har sommaren kommit. För de av er som bor på nedre botten och vill odla finns nu riktlinjer för hur detta går till och vad som gäller på vår webbsida. Så fram med spade, jord och gröna fingrar.

Vi har även ändrat på vårt avtal med Q-Park. Från och med nu har parkeringsvakterna fått information om att de inte ska kontrollera bilar som står på garageuppfarterna. Ni behöver därför inte längre ha ett synligt parkeringstillstånd i framrutan på bilar som står parkerade framför garageportarna. Det innebär också att ni själva måste hantera eventuella felparkeringar. Det går fortfarande att ringa Q-Park och anmäla felparkerade bilar.