Kategorier
Allmän information

Dammen läcker, undersökning pågår

Den nyrenoverade dammen i parken läcker tyvärr vatten. Tekniska förvaltningen undersöker var problemet kan finnas. Någon tidplan finns inte i dagsläget.