Kategorier
Allmän information

Flytt av matavfallskärlen vid TSV 1-5/TSV 64-68

Bästa medlemmar,

tyvärr har vi vid upprepade tillfällen haft problem med matavfallskärlen vid tsv 1-5/ tsv 64-68. Vi vet inte om det är boende eller andra som inte respekterar avsikten med dessa kärl. Vi har trots upprepad information fått ta bort saker som inte hör hemma i dessa kärl såsom navkapslar, kattsandskartonger, sopsäckar och plastpåsar med hushållssopor. Det är tråkigt då vi vill göra en insats för miljön. Det är även tråkigt då föreningen drabbats av straffavgifter vid hämtning.

I de bruna sopkärlen får endast matavfall läggas och detta får endast läggas i de bruna papperspåsar som finns att hämta vid vaktmästeriet, cykelrummet på tsv 52-56. När annat avfall läggs i kärlen så töms inte dessa utan extra hämtning sker istället med vanlig sopbil, det försenar hämtning och kostar föreningen pengar.

Då det, trots flera försök att informera om detta, fortfarande är återkommande problem så har vi beslutat att ta bort de bruna matavfallskärlen vid tsv 1-5/tsv 64-68. Ett av dess kärl har istället flyttats till tsv 58.

För mer information vänligen se anslag i berörda portar.