Kategorier
Allmän information

Cyklarna har nu gått till ett gott ändamål

Inför vår rensning av gamla cyklar, frågade vi jurister och polis vad som gäller om vi vill forsla bort gamla cyklar. Den information vi fick var att om vi informerar alla ordentligt och sedan skänker cyklarna till någon form av välgörenhet där ingen ersättning går till föreningen så ska det inte vara något problem ur juridisk synpunkt.

Vi har letat efter ett bra ändamål för cyklarna och har hittat ett projekt vi tycker är mycket behjärtansvärt. De vi har valt att stödja med cyklarna är Vänverksamheten på Lidingö, ett nätverk som arbetat på Lidingö sedan 1980-talet med inriktning på att skapa möten mellan människor, välkomna nyanlända, ge språkträning och skapa kulturellt utbyte. De anordnar cykelverkstad där de lär nyanlända reparera cyklarna och sen lär dem, främst kvinnor och barn, att cykla.

Vi tycker det är roligt att våra gamla cyklar kommer till god användning.

Om du vill ha mer information om vad som händer på Lidingö kring nyanlända och hur du kan hjälpa till så finns bra information på Lidingö Stads hemsidor.