Kategorier
Trädgård

Kommande skötsel i vår trädgård

Den firma vi anlitar för skötsel av våra grönytor har nu haft sitt första skötselbesök. Vid nästa skötselbesök kommer det ske rensning av ogräs. Strax innan midsommar samt  i augusti kommer ett tillfällen med häckklippning. Därutöver sker regelbunden gräsklippning och annan skötsel.