Kategorier
Trädgård Underhåll Viktig information

Kompostkärl

Vi har efter en tids försök med de bruna kompost/biogaskärlen beslutat oss för att ta bort dem. Detta därför att det upprepade gånger (nästan dagligen) slängts felaktiga sopor innehållande bla. Plastpåsar, glasflaskor och aluminiumburkar i dem. Det har medfört straffavgifter på grund av felsortering och i några fall har kärlen inte ens tömts. Vi i styrelsen beklagar att det inte fungerat med kompostkärlen men ser att det inte var ekonomiskt operativt och administrativt försvarbart att behålla dem. Detta är något vi kan passa på att diskutera i samband med höstträffen.

Kategorier
Trädgård

Kommande skötsel i vår trädgård

Den firma vi anlitar för skötsel av våra grönytor har nu haft sitt första skötselbesök. Vid nästa skötselbesök kommer det ske rensning av ogräs. Strax innan midsommar samt  i augusti kommer ett tillfällen med häckklippning. Därutöver sker regelbunden gräsklippning och annan skötsel.