Kategorier
Styrelsen

Felparkeringar

Det är ej tillåtet att parkera under längre tid utanför entréportar i föreningen. Detta medför problematik ifall räddningstjänst behöver använda vägen. Se till att inte parkera fordon på den gulmarkerade linjen framför garage och vägen upp mot husen. Föreningen förbehåller sig rätten till att utfärda böter mot felaktigt parkerade fordon.

Vänligen respektera detta för grannsämjans skull, våra grannar vill gärna kunna använda sina garage, parkeringsplatser utan att behöva bli inparkerade.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Torsdammen