Kategorier
Styrelsen

Trädvård

Förra sommarens värme har satt spår i trädgården – liksom angrepp av svamp (almar) och barkborre (barrträd). Tillsammans med två olika arborister har vi under september gått igenom föreningens tomt och inventerat behovet av åtgärder av både säkerhets- och underhållsskäl. Vi har ett 20-tal mindre helt döda träd som kommer att fällas. Vi har också några delvis skadade större träd som kommer att säkerhetsbeskäras eller tas ned för att inte orsaka skador på lös och fast egendom när det blåser. Vi kommer också röja sly och beskära grenar vid en del gångvägar, både för trygghet vid passage och för att staden ska kunna sanda och snöröja. Trädvårdare kommer göra en allmän uppsnyggning av tomten under oktober.