Kategorier
Styrelsen

Bortledning av dagvatten Tsv 58 + 42–44

Lidingö stad har uppmärksammat oss på att vi för två av våra hus behöver leda om dagvattnet från stuprör som felaktigt är anslutna till avloppsnätet. Det berör stupröret vid hörnet Tsv 58 samt alla stuprör vid Tsv 42–44, både fram- och baksida. Problemet har funnits sedan husen byggdes, men har upptäckts i och kontroller som staden har gjort nyligen. Vi kommer att undersöka alternativ till lösningar och ta in anbud under vintern, för att sedan påbörja arbetet med omledning i vår.