Kategorier
Styrelsen

Hyr du ut i andra hand?

Om så är fallet måste du ovillkorligen inkomma med en ansökan om andrahandsuthyrning senast 2019-12-31. 

Att hyra ut lägenheten utan medgivande från styrelsen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning. Tillstånd beviljas max 1 år i taget.

Styrelsen kommer att vid första styrelsemötet i januari 2020 godkänna ansökningar för alla pågående andrahandsuthyrningar som uppfyller villkoren i stadgarna.

Läs de av stämman i stadgarna fastslagna reglerna för andrahandsuthyrning och skriv ut ansökningsblankett på www.torsdammen.se/information/andrahandsuthyrning

Ansökningsblanketten fylls i, skrivs under, skannas och mejlas till info@torsdammen.se, alternativt lämnas i brevlådan på väggen i tvättstuga 1 på Torsvikssvängen 54.