Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev 2 2020

Här är vårt andra medlemsbrev för 2020, i dessa speciella tider. I det här brevet tar vi upp några av de saker som säkert kommer att bli mycket roligt att tillsammans besluta om på stämman!

Välkommen till vår gemensamma föreningsstämma 4 juni kl 18:00

Föreningsstämman går av stapeln 4 juni kl 18:00 i den rymliga Sessionssalen i Lidingö stadshus och på nätet via Google Meet för den som av olika anledningar inte kan närvara fysiskt. Möjlighet finns förstås också att lägga sin röst via ombud, med hjälp av någon annan medlem i föreningen. Hör av dig till valberedningen valberedningen@torsdammen.se om du inte vet vem du kan lämna din fullmakt till. 

 Under mötet avhandlar vi två motioner från styrelsen:

  • Motion om nya, moderniserade stadgar
  • Motion om gruppavtal för bredband (1000 Mbit/s via fiber för 89:– per månad)

Motioner delas ut till varje lägenhet samt anslås i varje trapphus. Alla handlingar finns också på föreningens hemsida, www.torsdammen.se

Väl mött på stämman!

Planeringsarbetet kring omledning dagvatten har påbörjats

Vi har inlett arbetet med omledning av dagvattnet från alla stuprör vid Tsv 42–44 samt hörnet Tsv 58. Vi undersöker just nu hur mycket grävarbeten vi kommer att behöva göra. Förhoppningsvis kan vi återanvända befintliga ledningar och ansluta dessa till en ”stenkista” vid gaveln Tsv 44.

Tilläggsisolering av vindar sker under sommaren 2020

Styrelsen har beslutat att gå vidare med tilläggsisolering av föreningens vindar med cellulosafibrer, som “sprutas” på plats efter förberedande snickeriarbeten (landgångar mm). Vår förhoppning är att detta kommer att innebära ett behagligare inomhusklimat både sommar och vinter – särskilt för alla de medlemmar som bor på översta våningsplanet. Det kommer också att innebära ekonomiska besparingar för föreningen.

/ Styrelsen BRF Torsdammen