Kategorier
Styrelsen

Problem med varmvattnet

Vi har problem med varmvattnet. Felsökning pågår.

Varmvattnet försvann på fredagseftermidddagen och -kvällen, på grund av att undercentralen hade stannat.

Åtgärd vidtogs på kvällen och systemet startades om. Dessvärre har varmvattnet ännu inte kommit tillbaka. Stockholm Exergi är på väg ut på lördag förmiddag för ytterligare felsökning.

Varmvattnet är återställt (lördag fm). Felet berodde på att en motor i värmecentralen hade gått sönder. Den är nu utbytt.