Kategorier
Styrelsen

Protokoll från årsstämman 2020

Vi fick fin uppslutning på stämman, trots covid-19. 33 medlemmar, varav 7 med fullmakt, deltog i besluten.