Kategorier
Styrelsen

Teknisk förvaltning

Styrelsen har under hösten tagit in offerter från företag som erbjuder teknisk förvaltning, inklusive fastighetsskötsel samt driftoptimering av värmecentraler och ventilation. Efter konkurrensutsättning och inhämtande av referenser har styrelsen valt att anlita Nabo för föreningens tekniska förvaltning.

Från och med 201015 gäller följande kontaktuppgifter för felanmälan:

  • Felanmälan kontorstid 7.00–16.00
  • Felanmälan jour vardagar 16.00–7.00 samt helger dygnet runt
    • Telefon 010-288 00 26
    • Observera! Jourutryckning är dyrt och ska endast användas för felanmälan av akut karaktär. Varje jourutryckning debiteras föreningen med minst 4 500:-.

Behovet av teknisk förvaltning är flera, och har diskuterats i styrelsen under en lång tid. Som styrelse är vårt ansvar att se till medlemmarnas bästa, samt tillvarata våra fastigheter med största omsorg för gott underhåll och bibehållet värde under en lång tid framåt. Med en teknisk förvaltare så får vi en kunskap och kontinuitet som ser till våra fastigheters bästa samt ger oss expertis kring underhåll. En teknisk förvaltare ger oss även kontinuitet genom förändringar i styrelsens sammansättning, då den tekniska förvaltaren har koll på våra fastigheter och vilket underhåll, samt ser till att vi uppfyller alla regulatoriska krav (OVK-inspektioner, et cetera). Sedermera innebär tekniska förvaltningen att vi i styrelsen kan fokusera på långsiktigt arbete för föreningen och medlemmarnas bästa.

Vi har även valt att inkludera fastighetsskötsel i avtalet med Nabo, vilket innebär att en fastighetstekniker gör en rondering en gång varannan vecka i alla våra gemensamma utrymmen. Då kontrolleras dörrar, undercentraler, vattenmätare, lampor samt eventuella felanmälningar av medlemmar som är av icke-akut karaktär. Info om felanmälan har lämnats ut i alla brevlådor och finns även i trapphusen.

Nytt är också att underhållsplanen kommer att revideras och göras om från grunden. I och med initiering av teknisk förvaltning så har vi förhandlat oss till ett väldigt förmånligt pris för en helt ny underhållsplan. Den nya underhållsplanen kommer följas upp kontinuerligt så att vi kan prioritera underhållsinvesteringar på bästa möjliga sätt.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Torsdammen