Kategorier
Styrelsen

Tips! Hämtning av elavfall och farligt avfall veckorna 20, 38 och 48

Hämtning av elavfall och farligt avfall veckorna 20, 38 och 48

Miljöbilen finns till för dig som bor i flerbostadshus och som på ett enkelt sätt vill bli av med elavfall och farligt avfall – utan att behöva åka till en returpark. Under återstoden av 2021 hämtar miljöbilen elavfall och farligt avfall veckorna 20, 38 och 48.

  • Tider: 19.30–20.00 tisdagar 18/5, 21/9 och 30/11
  • Plats i Torsvik: Torshammarvägen 4, vändplan vid förskolan klockan 

Vad menas med farligt avfall?

Farligt avfall är bland annat färgrester och lackrester, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel, fotokemikalier, bilbatterier, småbatterier, sprayburkar, termometrar och frätande ämnen som syror. Det är viktigt att du samlar in farligt avfall, eftersom felaktig hantering kan innebära stora risker för människor och miljö.

Tänk på att märka förpackningen med vad den innehåller om det farliga avfallet inte är i sin originalförpackning. Tänk också på att inte blanda olika sorters farligt avfall.

Vad menas med mindre elavfall?

Elavfall är allt med sladd eller batteri och det som en gång har lyst. Till miljöbilen kan du lämna mindre elavfall som till exempel vattenkokare, hårtork, radio, mobiltelefon och brödrost. 

För större elavfall kan du lämna det själv på Stockby returpark.

Elavfallet samlas in för att vi ska kunna ta hand om delar som är farliga och återvinna de delar som går att använda igen.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.