Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev 1 – 2021

Medlemsbrev 1 2021

Radonmätning TSV 52-56 nästan färdig

Radonmätning har gjorts i lägenheter på bottenvåning i TSV 52-56 då det uppdagades under de stickprovsmätningar som gjorts mätperioden 2019/2020 att en lägenhet på bottenplan i TSV 52-56 haft förhöjda värden. Lyckligtvis låg värdena i sagd lägenhet långt under riktlinjerna vid detta års mätning. Ambitionen var att kontrollera radonhalterna i varje lägenhet i bottenplan, men då flera inte har varit hemma då styrelsen vid ett flertal gånger knackat på så har radonmätningen gjorts i 5 av 8 lägenheter på bottenplan, varav 3 är färdiga. Ingen av de 3 lägenheterna som är färdiga har påvisbara radonhalter över det gränssnitt på 200 becquerel per kubikmeter som Strålsäkerhetsmyndigheten har som referensvärde, vilket är glädjande. Stort tack till alla som bidragit till att få denna radonmätning gjord!

Underhållsplan

Vi har en ny underhållsplan som har utarbetats av vår tekniska förvaltare Nabo. Denna underhållsplan sträcker sig från 2021 ända fram till 2070. Under inspektioner av fastigheten som Nabo gjort, vilket även varit grund för underhållsplanen, framkom att våra fastigheter är i gott skick med alla stora och kostsamma renoveringar gjorda.

Den nya underhållsplanen kommer följas upp kontinuerligt så att vi kan prioritera underhållsinvesteringar på bästa möjliga sätt. Den nya underhållsplanen kan hittas på vår hemsida www.torsdammen.se.

Stamspolning

Som ett resultat av underhållsplanen framkom det även att våra avloppsstammar är i behov av spolning för att säkerställa att de håller sin tänkta livslängd. Stamspolning är något som skall göras var sjunde år och det kommer att komma anslag inom den närmaste tiden då det företag som blir anlitade för arbetet kommer att behöva tillgång till kök och badrum i alla lägenheter i vår förening. Det är av största vikt att entreprenören får tillgång till lägenheterna under stamspolningen. I och med rådande pandemiläge kommer vi försöka schemalägga stamspolningen till slutet av augusti/början på september. Mer info kommer inom kort.

UPPDATERING: DATUM FÖR STAMSPOLNING ÄR SATT TILL VECKA 35-36. Mer info kommer i juli.

Glad påsk och varma vårhälsningar önskar styrelsen!

/ Styrelsen BRF Torsdammen