Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev 6 2020

🎆 Vi önskar alla medlemmar ett Gott Nytt År! 🎇

Uppsägning av p-platser på mark som säljs – vad händer nu?

Vid en extra föreningsstämma 2017-08-29 fattade medlemmarna beslut om att markförsäljning för att BRF Ontario ska kunna bygga ett nytt flerbostadshus på platsen för rivningsfastigheten vid den höga skorstenen. BRF Torsdammen får 5 miljoner kronor för marken. BRF Ontario kompenserar dessutom de individer som måste ge upp sin plats med en framtida möjlighet att få plats i deras garage i källaren på flerbostadshuset. Observera att det är individen som har rätt till platsen, inte föreningen; när individen säger upp garageplatsen tillfaller den sedan BRF Ontario.

Nu börjar det dra ihop sig för tillträde till marken för den nya ägaren. Befintliga avtal för de 11 berörda p-platserna sägs upp till 2021-03-31. Nu är det viktigt att vi tillsammans i föreningen hjälper varandra att tillvarata intresset för 1) de med parkeringsplats som sägs upp, 2) de som köar för parkerings- och garageplats och att dessutom 3) i möjligaste mån maximera antal p-platser i BRF Torsdammen samt minska gatuparkeringsträngseln på Torsvikssvängen i framtiden.

Det här gäller för dig som har p-plats på marken som säljs:

  • Om du som individ vill ha plats i BRF Ontarios garage när huset är byggt – teckna nytt korttidsavtal som löper tiden efter mars 2021 fram till byggstarten!
  • Om du som individ inte vill ha plats i BRF Ontarios garage – återlämna din p-plats snarast möjligt. Du får då istället förtur i kön till kvarvarande 2 p-platser (som kan bli fler om vi spelar våra kort rätt – se nedan). 

Vi i styrelsen undersöker möjligheten att i samarbete med BRF Ontario etablera ytterligare några p-platser för BRF Torsdammen både på vår egen mark och på BRF Ontarios mark – här återstår en del diskussioner med projektetet och kommunen. Du som har p-plats som sägs upp och som inte vill ha plats i BRF Ontarios garage kan hjälpa oss att sätta press på kommunen och BRF Ontario genom att överlåta platsen till någon annan medlem som är intresserad av plats i BRF Ontarios garage. Det innebär stora merkostnader för BRF Ontario att bygga ett tillräckligt stort garage för att rymma både deras egna och våra medlemmars garageplatser.

Här är en kopia på det informationsbrev, det uppsägningsmeddelande och det erbjudande om korttidsavtal som nu har gått ut till medlemmar med p-plats på marken som säljs.

/ Styrelsen BRF Torsdammen