Kategorier
Styrelsen

Protokoll årsstämma 2021

Styrelsen tackar för uppslutningen och de konstruktiva meningsutbytena på den digitala stämman!

Vi blev 4 medlemmar som närvarade på plats i styrelserummet, 4 medlemmar vars röster företräddes med fullmakt och 17 medlemmar som närvarade digitalt via Teams och Fastums röstningsplattform.

Det digitalt signerade protokollet från stämman 2021 finns anslaget på hemsidan samt i alla trappuppgångar.

Den nya styrelsen konstituerar sig vid ett första möte i juni, innan semestrarna tar vid. Sedan påbörjar styrelsen det nya styrelseåret på allvar i augusti.

Glad sommar till alla medlemmar! ⛅