Kategorier
Styrelsen

Begäran om nedläggning av arbetet på Torselden 8

Brf Torsdammen har idag 210112 15.20 till Patriam framfört en begäran att arbetet på grannfastigheten helt läggs ned tills Patriam kan garantera att inga fler oplanerade avbrott av vitala funktioner som internet, fjärrvärme, avfallstömning, el, vatten med mera, riskerar att äga rum.

Patriam har utlovat skriftligt svar på begäran, vilket kommer att publiceras här.

Uppdatering 2022-01-13 12.36

Anders Lindén på KMP mejlar och informerar om att medlem som misstänker skador i lägenheten i samband med sprängningsarbetena kan få inspektion genomförd vid mellan- och slutbesiktningen, för dokumentation och åtgärd. Anmäl skador med Brf Torsdammens formulär för anmälan om synpunkter på byggprojektet Torselden 8.

Anders Lindén delar också med sig med sina kontaktuppgifter om du som boende vill kontakta honom direkt med frågor om deras arbete: mobil 070-090 31 10, e-post anders.linden@kmpkonsult.se.

Uppdatering 2022-01-13 17.01

Patriam svarar med ett informationsbrev (PDF)

Uppdatering 2022-01-13 18.52

Styrelsen i Brf Torsdammen har som uppföljning begärt ut samtliga sprängningsrapporter från sprängningsarbetena som utförts i december för att själva kunna kontrollera om vibrationerna har överskridit gränsvärdena eller ej.