Kategorier
Styrelsen

Fortsatta förbättringar gällande tvättstugans bokningssystem

Vi fortsätter att utvärdera och förbättra rutinerna för användning av tvättstugan. I och med detta har vi infört att alla blippar som tillhör en lägenhet ska kunna öppna tvättstugan, oavsett med vilken blipp man har gjort bokningen med. Bokningen tillhör alltså respektive lägenhet och inte den enskilda blippen.


Vidare har även Lidingö Lås & Larm gjort några justeringar så att dörren till tvättstugan i port 56 ska vara enklare att öppna (den har tidigare varit lite trög).

Glad påsk önskar styrelsen!