Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 3: 25 april 2022

Hej alla! 

Ett stort tack till alla som kom och bidrog på vår  Brf-dag/städ-dag – där vi tillsammans tömde våra gemensamma källargångar och skrubbar och tänk att vi på några timmar fyllde en hel container. Låt oss nu hålla det så här rent och fritt från saker som inte ska vara där..
Bra jobbat alla! 

Föreningsstämma den 10 maj

Den 10 maj har vi föreningsstämma.  Det blev lite tidigare än vad som stod i förra medlemsbrevet, men när det brevet skrevs var datumet inte satt. Årsstämman kommer att ske digifysiskt likt tidigare. Man kommer kunna vara med digitalt samt även fysiskt om man så önskar. Vill man närvara fysiskt så är det styrelserummet (blå dörr) i huset TSV 64-68 där styrelsen kommer vara samlad. Kan man inte närvara men önskar lämna en fullmakt till någon
så är det likt tidigare år endast en fullmakt per medlem som närvarar. Kallelse samt inkomna motioner kommer delges 2 veckor innan stämman – mer info kommer med andra ord.

Valberedning

Valberedningens Johan Blix har gått ut med ett separat infobrev om att nu är det dags att söka in till styrelsen. Det finns plats att söka som ledamöter eller suppleanter.  Maila ditt intresse till valberedningen@torsdammen.se

Gör det – det är både lärorikt och roligt! 

Återkoppling från rondering den 31 mars

Varje år går vår förvaltare och vår tekniska förvaltare från Nabo igenom våra fastigheter. 

De följer ett protokoll och går från hus till hus, fotograferar och gör noggranna anteckningar.
De tittar bl a  på hur trapphusen ser ut utrymningsmässigt om det skulle uppstå en brand.  

VIKTIGT – Här finns det en sak som var och en av oss medlemmar i föreningen SKA göra och det är att hålla trapphusen fria från dörrmattor, stolar, stora blomkrukor etc.  Allt som kan vara i vägen, som går att snubbla på vid en utrymning måste plockas bort. Trapphusen måste hållas fria på grund av brand och utrymningsskäl. 

Vi som styrelse får ronderingsprotokollet med saker som rekommenderas att vi gör nu, och andra åtgärder som kan vänta. Noteringar i protokollet kan tex gälla klätterväxter som skadar fasaden med en rekommendation att tas bort. Det kan vara mossbehandling av taken, löst räcke, eller flagnade färg på fönster för att nämna några av de punkter som hanterades.

Skyddsrumsspecialisten kommer den 1 maj 

Som vi skrev i förra medlemsbrevet blev våra skyddsrum avvecklade redan 1999 av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi i styrelsen vill göra vårt yttersta för att se om det går att uppgradera på något sätt.  Den 1 maj kommer därför Skyddsrumsspecialisten hit och gör en kontroll.  Mer info kommer efter deras besök. 

I övrigt hänvisar vi till Lidingö stads hemsida gällande krishantering, skyddsrum samt trygghetspunkter. Där finns även en broschyr att ladda hem: Om krisen kommer till Lidingö.
Här hittar du också en länk till alla aktuella skyddsrum på ön. 

Trädgårdsgruppen 

Det har visat sig att vi har flera trädgårdsintresserade med både odling av blommor och grönsaker i pallkragar. Det finns även ett intresse för att vi ska hitta biodlare som vill ställa upp sina kupor hos oss.  

På städdagen såg vi hur trevligt vi har det tillsammans och vi ska försöka hitta några bra sittgrupper så det blir lättare att umgås ute och lära känna varandra. 

En första samling för alla utemiljö intresserade kommer att ske den Lördagen den 7 maj kl. 10.00. Vi ses på gräsmattan vid sista huset, nr 64-68 och så tar vi en promenad genom alla våra gårdar 

Avslutningsvis kanske vi kan sätta oss vid borden i Torsviksparken vid dammen, den lilla ön
och summera ihop vad vi tillsammans vill göra och vad som blir nästa steg. 

Tips! 

Du har väl inte glömt att hos Allservice får alla i vår förening 10% i rabatt om du uppger Brf Torsdammen när du bokar fönsterputs. Beställ via: Telefon: 08-766 49 70 

Email: Info@allservice-fs.se

Hälsningar

Styrelsen BRF Torsdammen