Kategorier
Styrelsen

Flytt av sopkärl

Serneke kommer att flytta två av våra sopkärl som varit tillfälligt placerade i den nya vändplanen närmast bygget. Nu kommer de få sin slutgiltiga plats som vi beslutat om i samråd med Lidingö Kommun och Patriam.