Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev 4

Föreningsstämma

Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som deltog under årets föreningsstämma för ert engagemang och intressanta diskussioner. Den nya styrelsen kommer att tillsättas efter ett konstituerande möte som kommer att äga rum inom den närmsta veckan. I och med detta vill vi passa på att hälsa Johan Blixt och Anton Nilsson välkomma till styrelsen som ledamot respektive suppleant. Vi hoppas på att se fortsatt ökat engagemang.

Cykelrensning

Som följd av den motion som skickades in till styrelsen inför stämman har styrelsen vidtagit åtgärder för att rensa våra gemensamma cykelrum. Rensningen utfördes i slutet av maj av företaget Easy Recycling. Rensningen var kostnadsfri och kommer att genomföras på regelbunden basis framöver. Vid eventuella frågor kring rensningen, vänligen kontakta Easy Recycling.

Omdragen fiber

Vår fiber är nu omdragen till att gå mellan TSV 1-5 och Stockholmsvägen istället för att gå igenom bygget. Detta innebär alltså att vi inte längre bör drabbas av de internetavbrott som vi har fått erfara under våren.  

Parkering

Styrelsen vill även passa på att påminna om att det är förbjudet att parkera på våra gemensamma uppfarter då det försvårar åtkomligheten för räddningsfordon. Det går bra att köra upp vid portarna för i- och urlastning men det ska inte stå bilar vid portarna under längre perioder.

Syddsrum

Söndagen den 1 maj var Skyddsrumsspecialisten på plats för att se över våra skyddsrum. Slutsatsen efter mötet var att våra skyddsrum inte kan återaktiveras som skyddsrum då det finns helt andra krav och standarder på byggnationen av skyddsrum idag än vad det gjorde på 40-talet när grunden byggdes. De föreslog att vi kan använda våra utrymmen för splitterskydd men däremot fungerar de inte för gasskydd. Skyddsrumsspecialisten föreslog att vi som BRF kan göra några mindre inventeringar för att kunna använda dessa utrymmen som splitterskyddsrum. Styrelsen undersöker därför att införskaffa en uppsättning torrklosett, verktygssats samt vattentank för respektive splitterskyddsrum.

Fönsterputs

Vi vill passa på att påminna samtliga medlemmar om att vi för tillfället har 10 % på fönsterputs hos Allservice. Uppge Brf Torsdammen när du bokar för att erhålla rabatten.

Hoppas alla får en fin sommar!

Hälsningar,

Styrelsen BRF Torsdammen