Kategorier
Styrelsen

Energieffektivisering av fönster – beslut nära

I tider av inflation och kostnadsökningar överallt så jobbar styrelsen hårt med att få ner våra fasta kostnader. Styrelsen kommer därför att snart fatta beslut om att sätta in ett extra fönsterglas i alla fönster från ett företag som heter Grundels. Uppvärmning är den överlägset största kostnaden för vår förening (nästan 50%) och något som bara ser ut att öka på sikt. Att sätta in ett extra fönsterglas skulle innebära en kostnadsbesparing för uppvärmning på ungefär 20 % per år då fönster släpper ut mycket värme. Investeringen kommer kosta runt 3,5 miljoner kronor och återbetala sig på cirka 11 år. Våra fönster kommer samtidigt att få en ökad livslängd.

En annan fördel med att sätta in ett nytt fönsterglas är att lägenheterna blir ljudisolerade och ljuden utifrån minskar med 4-6 dB vilket är mer än en halvering av upplevt ljud. Trafikverket har varit här och mätt buller och förhoppningsvis kan de vara med och betala en del av investeringen.

Om ni vill veta mer om hur installationen kommer gå till så kan ni titta på denna film:
Installation av fönster

För huset på Torsvikssvängen 42 och 44 kommer det bli lite av en speciallösning då vissa fönster där har inre spröjs. Spröjset på insidan kommer att tas bort men i övrigt kommer utseendet inte att förändras. Installationen kommer då se ut såhär:

Installation av fönster med spröjs

Om ni har frågor om detta så är ni välkomna att kontakta styrelsen. Vi siktar på att ta ett beslut på detta under slutet på april.