Kategorier
Styrelsen

OVK den 17-21 april 2023

Information från styrelsen

OVK, eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav.

Kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller samt att vi ska kunna presentera ett intyg med godkänt resultat uppsatt i informationstavlan i våra entréer.

Du som boende kan inte neka att släppa in en ventilationstekniker då föreningen enligt lag har rätt att utföra sådana åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Företaget som har fått i uppdrag av föreningen, via Nabo, att utföra OVK heter Haninge Sotning & Ventilation. Mer information från dem kommer sättas upp i entréerna när det närmar sig v. 16.

Vad du som boende behöver tänka på inför en OVK

För att underlätta arbetet är det tacksamt om alla flyttar undan föremål som hindrar åtkomst till frånluftsventilerna & uteluftsventilerna (kök, bad, wc, klädkammare, vardagsrum och sovrum).

Tillträde till lägenhet och nyckelinsamling

Meddela styrelsen, gärna via mail, om du avser att:
– Vara hemma vid aktuell dag och släppa in teknikerna (se nedan tidplan)
– Vara hemma samt även hjälpa en granne med nyckel/öppna deras lägenhet

Om du mot all förmodan inte har möjlighet att vara hemma aktuell dag, eller lämna nyckel till granne – kontakta oss i styrelsen via info@torsdammen.se så vi vet hur ni önskar göra med nycklar och tillgänglighet till din lägenhet.

Det kommer finnas en möjlighet att lämna uppmärkt nyckel till IngMari Castell, i det gamla styrelserummet i port 52, nere vid cykelrummet, torsdagen den 6 april mellan kl. 19.00-20.00. Inlämnade nycklar kommer förvaras i föreningens kassaskåp.

OBS! Om du nekar, inte är hemma, inte löst nyckelhantering kommer du som lägenhetsinnehavare bli fakturerad för ytterligare besök/beställningar samt timkostnad för tekniker och servicebil – denna extra kostnad kommer inte föreningen stå för.

Info om startdatum (exakta tider för just din lgh har vi inte i dagsläget)

Hus1: Måndag 17/4 kl 08:00-15:30 – Torsvikssvängen 1-5
Hus 2: Tisdag 18/4 kl 08:00-15:30 – Torsvikssvängen 64-68
Hus 3+4:Onsdag 19/4 kl 08:00-15:30 – Torsvikssvängen 58-62, 52-56
Hus 5: Torsdag 20/4 kl 08:00-15:30 .- Torsvikssvängen 46-50
Hus 6: Fredag 21/4 08:00-15:30 – Torsvikssvängen 42-44

Vi vill rikta ett stort tack på förhand till samtliga medlemmar för er samarbetsvilja att få samtliga kontroller genomförda.
TACK!
Styrelsen