Vårträffen

Söndag den 23 april träffades vi för vårstädning och mingel i föreningen.
Föreningens trädgårdsgrupp stod för beställning av växter och gödsel som medlemmar samarbetade med att plantera och sprida ut.
Rensning av garagegångar samt trimning av buskar och träd genomfördes även då vi beställt container för att kunna forsla bort skräp.
Tack för all hjälp i samband med vårträffen, och var inte fega för att gå med i trädgårdsgruppen om ni känner att ni vill se mer grönska i föreningen!

Frågor samt turordning OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Det har dykt upp flera frågor kopplat till ventilationskontrollen den 2-3 november.

För de som inte kan vara tillgängliga för nyckelinsamling 20-21 1/11, kommer vi hantera insamling för måndag 31/10.
Ni uppsöker då styrelserummet 31/10 klockan 20-21 där vi finns tillgängliga för att ta emot nycklar.

De som inte kan för något av tillfällena hör av sig per mail till info@torsdammen.se där vi återkopplar kring alternativ hantering av nycklar.

För de som avser vara hemma under kontrollen räcker det med att öppna för teknikerna.
Detta är även en möjlighet för de som inte vill lämna ifrån sig nyckel men vet att trevlig granne kan finns tillgänglig då tekniker är på plats.
Kontakta gärna oss om så är fallet så vi vet vilka lägenheter som tekniker saknar tillträde för.
Turordning för kontrollen är enligt hus och lägsta portnummer, teknikerna uppskattar att hus 1-3 kontrolleras 2/11 , hus 4-6  kontrolleras 3/11.
Hus 1, 1-5
Hus 2, 64-68
Hus 3, 58-62
Hus 4, 52-56
Hus 5, 46-50
Hus 6, 42-44

Bästa hälsningar styrelsen BRF Torsdammen, Ville, Alexander, Jacob, Hannah och Thomas

Offert bullerfönster

Vi har nu fått en offert från vår nya glasfirma, då vi sagt upp kontrakt med tidigare leverantör.

Intresserade hör av sig till info@torsdammen.se för intresseanmälan med kontaktuppgifter och lägenhetsnummer senast den 6e november.

Vidare information finns under fliken ”fastighet, installation av bullerfönster” på www.torsdammen.se.

Måndag den 7e november kommer vi återkoppla till glasfirman kring vilka lägenheter som är aktuella för mätning och beställning av nya rutor.

Aktuell leverantör erbjuder inte reducerat pris i totalfaktura på kommunal bullersubvention. Lägenhetsinnehavarna kan, efter utfört arbete, kontakta kommunen och redovisa deras totalkostnad. Detta gäller de bullerutsatta lägenheterna, som kan få subvention av Lidingö kommun, löptiden sträcker sig till den 31/12 2016.

brf-torsdammen-ljudglas

Bästa hälsningar styrelsen BRF Torsdammen, Ville, Alexander, Jacob, Hannah och Thomas

 

Höstträff

Bästa föreningsmedlemmar. Nu när hösten är här kan det vara trevligt att njuta av den friska luften och samtidigt träffa grannar över en kopp kaffe och något grillat. Kom ut på vår höstträff på söndag 23 oktober. Vi fikar och grillar lite från klockan 11.

Om du vill kan du även slänga gammalt skräp du har i gömmorna i någon av de två containrar vi ställer upp på föreningen, troligen mellan TSV 42-44 och TSV 46-50. Vi kommer ta emot brännbart i en container och grovsopor i den andra.

Om du har elavfall eller miljöfarligt avfall, t.ex. färgburkar och andra kemikalier, så hänvisar vi till miljöbilen eller miljöstationen på Lidingö.

De som vill får även hjälpa till med städning av skräp från källargångar eller att göra fint på föreningens mark. Vår nybildade trädgårdsgrupp kommer plantera lökar i våra rabatter och är du intresserad av att vara med på det eller i gruppen så ta gärna kontakt med dem.

Om Container:

 • Kommer vara öppen för skräpinlämning under söndagen från klockan 11.00
 • Körs bort på måndag 24/10
 • Här kan du kasta brännbart avfall och grovsopor

För dig som vill vara med i trädgården eller hjälpa till att tömma källargångar

 • Samling från klockan 11.00, men kom när du kan
 • Vi krattar löv, plockar skräp ute, planterar lökar och tömmer källargångarna från skräp

Fika med oss, kom bara förbi och sällskapa en stund eller ta en stunds välförtjänt vila

 • Föreningen bjuder på grillkorv, kall dryck och kaffe

Vi hoppas nu på en vacker höstdag där vi kan umgås och samtidigt får en fin ute- och innemiljö.

Hälsningar Ville, Alexander, Jacob, Hanna, Thomas

Nu är det dags för den obligatoriska ventilationskontrollen

Vi vill förbereda er medlemmar om att den obligatorisk ventilationskontroll kommer att utföras i slutet av oktober. Ventilationskontrollen utförs av VVS-analys i hela fastigheten och i alla lägenheter! VVS-Analys måste få tillgång till alla lägenheter och allmänna utrymmen.

Om Du inte kan vara hemma under denna dag, kommer du att få möjlighet att lämna en nyckel till nyckelansvarig styrelseledamot dagen innan.

Mer information kring datum och nyckelhantering kommer att delas ut i varje brevlåda.

Bästa hälsningar styrelsen BRF Torsdammen, Ville, Alexander, Jacob, Hannah och Thomas

Sopskåp som förråd

På årsstämman fick styrelsen i uppdrag att utreda om sopskåpen kan användas till förvaring. Vi har undersökt detta och kommit fram till att det inte är lämpligt ur många aspekter.

 • Sopskåpen är små, så förvaringsytan är begränsad.
 • Sopskåpen saknar möjlighet till låsning vilket gör att saker kan bli stulna eller att folk börjar stuva in skräp där.

Styrelsen har därför beslutat att inte genomföra ett öppnande av sopskåpen.

Första styrelsemötet för den nya styrelsen är avslutat

Bästa medlemmar!

Vi har nu haft vårt konstituerande styrelsemöte och vi är glada att kunna presentera följande styrelsesammansättning och huvudansvarsområden:

Annika Gram, ordförande och arbetar med fastighetsfrågor
Erik Walltin, sekreterare ansvarig för information
Nicklas Andersson, kassör med ansvar för ekonomi, avtal och kontakter med Fastum
Ville Karlsson, ledamot med huvudansvar för fastigheterna

Linda Juhlin, suppleant med ansvar som husvärd
Lotta Ivarsson, suppleant och värdefull resurs

Då vi har många ärenden och projekt detta år och är mindre bemannade än tidigare så kommer vi behöva ha god framförhållning på våra arbeten och ärenden. Vi kommer lägga ut nästa styrelsemöte på webbsidan så att det alltid står när det är. Ärenden ni har som inte är akuta, t.ex. andrahandsuthyrningar, lägenhetsöverlåtelser, skrivelser eller förslag kommer behandlas på första styrelsemöte vi har efter vi fått in ärendet. Om ni vet att ni har ett ärende på gång vänta inte för länge med att skicka in det då det annars kan bli lång ledtid. Styrelsemöten ligger normalt första veckan varje månad.

Andra typer av ärenden som platsbesök innan en renovering, eller verandabygge kommer ske kontinuerligt och behandlas i anslutning till detta. Akuta ärenden tas naturligtvis om hand så snart det är möjligt.

Precis som föregående år så vill vi att ni skickar all kontakt via info@torsdammen.se eller vår brevlåda i tvättstuga 1 på tsv 54.

Vi ser fram mot det nya året och hoppas på ett fint samarbete inom föreningen.

Hälsningar
Annika, Erik, Linda, Lotta, Nicklas, och Ville

Vi vill rikta ett stort tack

Ett stort tack till alla som kom till ordinarie föreningsstämman igår. Vi var över 50 personer som kom och andan var mycket god. Det kändes fantastiskt upplyftande.

Tack även alla motionärer. Vi hade fått in väldigt många motioner i skiftande ämnen. diskussionerna kring dessa var mycket givande och vi har ett antal nya åtgärder som kommer genomföras i föreningen under det kommande året, mer om det när protokollet är helt klart.

Ett särskilt tack vill vi rikta till Christer Rönnqvist som höll i ordförandeklubban på ett föredömligt sätt.

På stämman valdes ny styrelse. Albin och Kiran som gjort ett mycket bra jobb lämnade styrelsen och istället har Ville valts in enhälligt. Ett riktigt stort tack Albin och Kiran. Det har varit ett intensivt, innehållsrikt och fantastiskt år med er.

Ny styrelse ser ut på detta vis:

 • Nicklas Andersson (1 år, sittande) ledamot: Tsv 3
 • Annika Gram (1 år, sittande) ledamot: Tsv 56
 • Erik Walltin (1 år, sittande) ledamot: Tsv 64
 • Ville Karlsson (2 år) ledamot, Tsv 68

Vi välkomnar även Lotta åter igen som suppleant och Linda som ny suppleant. Suppleanter valdes enligt följande:

 • Charlotte Ivarsson, (1 år) suppleant, Tsv 42
 • Linda Juhlin (1 år) suppleant, Tsv 52

Tack även till valberedningen som gjort ett bra jobb att få fram en ny styrelse. Tyvärr är bara fyra av sex styrelseplatser tillsatta. Vi hoppas kunna locka fler intressenter till nästa år. Att sitta i styrelsen är lärorikt och allra oftast roligt. Vi behöver alla typer av människor, inte bara ekonomer och fastighetskunniga. Något att tänka på till nästa stämma.

Sist men inte minst, ett stort tack till Ansgarskyrkan som fixat lokalen och fikat så bra.

Det var allt för nu. Njut av den härliga solen idag.

Hälsningar

Annika, Erik, Nicklas, Ville ,
Lotta och Linda