Kära medlemmar! 

Den nuvarande styrelsen har jobbat hårt de sista två åren och kommer att avsluta sin mandatperiod. Det är nyval! Det innebär att föreningen behöver nya ledamöter och suppleanter som är villiga att sitta i styrelsen i ett eller två år. Valberedningen söker tre till fem lämpliga ledamotkandidater och suppleanter.

Arbetet är självklart arvoderat och var och en av ledamöterna hjälper till med det de känner sig bäst lämpade för. Man kan tro att arbetet är omfattande eller svårt, det är det inte. Du behöver inga speciella kunskaper eller färdigheter. Det räcker med ett sunt förnuft, ansvarskänsla och ett intresse för att skapa en trivsam och bra miljö för alla boende. Mycket av arbetet i styrelsen kretsar kring information till de boende, upphandlingar av renoveringsarbeten och vid behov andra tjänster som städ- och trädgårdstjänster. Alla större underhållsarbeten och upphandlingar är redan planerade och några av dem är genomförda vilket kommer att innebära en lättsam period framöver.

Med anledning av detta önskar valberedningen få in kandidater och nomineringar till föreningens e-postadress: valberedningen@torsdammen.se

Alternativt kan du höra av dig till någon av oss om du vill veta mer om styrelsearbetet eller känner att du skulle vilja kandidera till styrelsen som ledamot eller suppleant.

Varma hälsningar valberedningen,

Ville Karlsson & Kiran Bhat.

Tel: 0733907712

Inbrott

Torsdag den 15e mars skedde tyvärr ett nytt inbrott i vår förening, denna gång på Tsv. 42.
Vi inväntar i skrivande stund att dörrar som installeras inom kort ska byggas färdigt.

En rekommendation kan vara att se över sin hemförsäkring för att se exakt vad som gäller vid inbrott. Vi uppmanar samtliga medlemmar att höra av sig om någon av portarna skulle kärva. Sopa gärna bort grus och is om det mot förmodan skulle vara källan till att port inte går i lås av sig själv.
Tveka inte på att höra av er till polisen eller styrelsen om ni sett något!

Avbrott i fjärrvärmenätet

Fortum har förnärvarande problem med fjärrvärmen på Lidingö. Detta påverkar vår varmvattenförsörjning och uppvärmningen.

Mer information finns på:

Fortum Avbrottsinformation

Saxat från Fortums sida:

Oplanerat avbrott – Pågående
Undertyp: Fjärrvärme
Starttid: 2017-09-12 15:10
Planerad sluttid: 2017-09-12 20:00
Orsak: Vi behöver göra ett omedelbart underhållsarbete för att laga delar av fjärrvärmenätet.
Beskrivning: Reparation av läcka på fjärrvärmeledning
Prognos: 
Avbrotts-ID: 1228

Förändringar i styrelsesammansättningen

Bästa medlemmar!

Mostafa har meddelat att han på grund av personliga skäl inte längre kan lägga den tid han vill på styrelsearbetet. Han har därför på egen begäran begärt utträde från styrelsen. Vi i styrelsen har full förståelse för detta och önskar honom lycka till. Valberedningen är underrättade om förändringen och kommer arbeta för att vid nästa årsmöte hitta ytterligare en kandidat.

Styrelsearbetet är mycket viktigt för föreningen och vi i styrelsen och valberedningen hoppas flera av er i föreningen är intresserade att vara med i detta  roliga och lärorika uppdrag från och med nästa årsstämma.

Trädfällning vid TSV 5

Bästa medlemmar!

Den vackra tallen som växer vid trappan ner mot busshållplatserna vid tsv 5 är tyvärr svampangripen och styrelsen har därför beställt arbete att ta ned denna. Detta kommer ske på lördag 9 september. Detta görs för allas säkerhets skull.

Vårträffen

Söndag den 23 april träffades vi för vårstädning och mingel i föreningen.
Föreningens trädgårdsgrupp stod för beställning av växter och gödsel som medlemmar samarbetade med att plantera och sprida ut.
Rensning av garagegångar samt trimning av buskar och träd genomfördes även då vi beställt container för att kunna forsla bort skräp.
Tack för all hjälp i samband med vårträffen, och var inte fega för att gå med i trädgårdsgruppen om ni känner att ni vill se mer grönska i föreningen!

Frågor samt turordning OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Det har dykt upp flera frågor kopplat till ventilationskontrollen den 2-3 november.

För de som inte kan vara tillgängliga för nyckelinsamling 20-21 1/11, kommer vi hantera insamling för måndag 31/10.
Ni uppsöker då styrelserummet 31/10 klockan 20-21 där vi finns tillgängliga för att ta emot nycklar.

De som inte kan för något av tillfällena hör av sig per mail till info@torsdammen.se där vi återkopplar kring alternativ hantering av nycklar.

För de som avser vara hemma under kontrollen räcker det med att öppna för teknikerna.
Detta är även en möjlighet för de som inte vill lämna ifrån sig nyckel men vet att trevlig granne kan finns tillgänglig då tekniker är på plats.
Kontakta gärna oss om så är fallet så vi vet vilka lägenheter som tekniker saknar tillträde för.
Turordning för kontrollen är enligt hus och lägsta portnummer, teknikerna uppskattar att hus 1-3 kontrolleras 2/11 , hus 4-6  kontrolleras 3/11.
Hus 1, 1-5
Hus 2, 64-68
Hus 3, 58-62
Hus 4, 52-56
Hus 5, 46-50
Hus 6, 42-44

Bästa hälsningar styrelsen BRF Torsdammen, Ville, Alexander, Jacob, Hannah och Thomas