Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll Viktig information

Arbete med schaktning och märkning av källarförråd

Äntligen påbörjas arbetet med schaktning i samband med den undercentral som byggs. Den totala byggtiden beräknas ta ca 6 veckor. Begränsad framkomlighet kommer tidvis tyvärr att uppkomma i området. De medlemmar som använder sig av parkeringsplatser och garage som befinner sig utanför längan Tsv. 1-5 och Tsv. 64-68 måste vi eventuellt be att parkera på annan plats under en kortare tid då schaktning utförs. De medlemmar som hyr parkeringsplatser/garage och ej kan använda dem till fullo då grävning sker kommer att få en reducerad hyresavgift. Mer information om detaljplaneringen angående garage och parkeringsplatser kommer så snart vi vet! Under tiden vill vi be bilägare till garage i Tsv 64-68 att inte parkera bilen framför garaget.

Styrelsen tackar för visad hänsyn och förståelse under denna period.

Vi vill i samband med att undercentralen byggs även be samtliga medlemmar att märka upp sina källarförråd och matkällare med namn och adress/lägenhetsnummer då tillgång till vissa källarutrymmen som hyrs ut kan behövas tillfälligt.

Vänligen tag kontakt med styrelsen antingen via mail, info@torsdammen.se, eller meddela oss via de två brevlådor som finns till förfogande om det skulle vara något som inte klargörs ordentligt.