Kategorier
Fastighetsskötsel Styrelsen Viktig information

Ventilation i Tsv. 58-62

Det kommer att ske en genomgång av medlemmarnas ventilation i huslängan Tsv. 58-62 då klagomål på matos ifrån grannar kommit till oss. Detta kommer att ske på kvällstid av styrelsen. Vi vill påminna alla medlemmar att det ej är tillåtet att koppla in köksfläktar till befintlig ventilation. Fel som upptäcks och som orsakas av bostadsrättshavaren kommer att behöva åtgärdas på egen bekostnad.