Kategorier
Fastighetsskötsel

Arbetet med fläktsystemen är nu klart

Samtliga huslängor har blivit genomgångna, rensade och kalibrerade. En hel del smuts och skräp har rensat ut från ventilationsrör och kanaler. Under arbetet upptäcktes och åtgärdades även en del slitna lager och andra delar. Det finns även en felande styr- och reglerkomponent i ventilationen på Tsv. 52-56 som behöver bytas för att ventilationen ska fungera helt korrekt, den ser ut att ha utgått ur sortimenten men Mälarluft letar lösning. Fläkten fungerar, men inte till 100%.

I övrigt fungerar nu ventilationen som den ska även om den börjar  bli gammal och ett framtida byte bör övervägas. Om någon bostadsrättshavare upplever att deras ventilation inte fungerar som den ska efter detta arbete eller om de fått andra bekymmer av eller under detta arbete, så vill vi att denna medlem kontaktar styrelsen så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar Styrelsen