Kategorier
Fastighetsskötsel

Återställning av mark påbörjad

Nu har Fortum påbörjat återställningen av vår mark framför Torsvikssvängen 64-68 samt Torsvikssvängen 1-5. Jordmassor ska läggas ut, gräs sås och asfalt läggas om.

Vi ber om överseende för eventuellt besvär detta kan orsaka.

Hälsningar styrelsen