Kategorier
Fastighetsskötsel

Stora temperatursvängningar

Bästa medlemmar

Idag har det varit mycket varmt ute. Det är på många sätt skönt men det gör även att elementen kan kännas svala. Vår värmecentral anpassar sig efter temperaturen ute och skickar ut en temperatur på vattnet till era element som ska ge er någonstans mellan 20 och 21 grader inne i era rum. Det behövs inte så varma element för att ge den temperaturen när det är 15 grader utomhus, därav de svala elementen. Temperaturen i era lägenheter borde dock ha legat över 20 grader.

Vi har dock fått in synpunkter på detta idag och har därför höjt värmekurvan något. Det innebär att vi skickar ut lite varmare vatten till era element än vad undercentralen rekomenderar. Det ökar känslan av värme men också kostnaderna för uppvärmning. Vi har valt att göra så då temperaturen svänger kraftigt under den här årstiden och det annars kan upplevas kyligt. Vi kommer hålla koll på värmen och justerar vid behov.

Med vänlig hälsning

Styrelsen