Kategorier
Styrelsen

Fiberanslutningen nu återställd för Tsv 42-44, 46-50 och 52-56

Bahnhof har haft problem med sin leverans av tjänsten som vi har tecknat tillsammans. Problemet bestod av allt att döma av en krånglande fiberanslutning mellan huskroppen Tsv 58-62 och huskroppen Tsv 52-56. När den inaktiverades tappade alla följande huskroppar internetanslutningen som konsekvens.

Uppdatering 201115: Det verkar som om problemen har att göra med fiberanslutningen mellan switcharna i två av våra fastigheter. Vi i styrelsen startar om utrustningen vid behov under helgen. Bahnhofs tekniker kommer ut på måndag morgon för felsökning och åtgärd.

Uppdatering 201116: Vi i styrelsen jagar Bahnhof febrilt för åtgärd. Vi har ställt iordning övervakning av bredbandet i Tsv 42-huset, dvs det hus som ligger längst i kedjan av switchar. Om det fungerar bra i Tsv 42-huset fungerar bredbandet överallt.

Uppdatering 2, 201116: Bahnhof har flyttat fram tid för åtgärd till 14.00. Bahnhof kommer då att byta ut en del av utrustningen.

Uppdatering 3, 201116: Bahnhof har nu bytt ut del av utrustningen. Anslutningen ska fungera bra framöver. Till Bahnhofs försvar ska sägas att de har mycket sjukdom bland teknikerna för tillfället — dessutom håller de av naturliga skäl sig hemma vid minsta symtom.

Uppdatering 201117: Uppkopplingen fungerar visserligen i alla hus men vi har fortfarande prestandaproblem i vissa huskroppar. Bahnhof jobbar vidare med felsökning och -åtgärd under dagen.

Uppdatering 201119: Bahnhof har nu bytt ytterligare utrustning och har klarrapporterat åtgärderna.

Uppdatering 201121: Problemen har återkommit. Styrelsen felanmäler till Bahnhof.

Uppdatering 201123: Bahnhof rapporterar att de har åtgärdat problemet och att alla anläggningar är i drift.

Bahnhofs driftinformation: https://bahnhof.se/kundservice/driftinfo

Föreningens statussida: https://stats.uptimerobot.com/XnE0Msn03X

Om du har problem med uppkopplingen, ring Bahnhof på 010 – 510 00 00 och uppge ärendenummer 1083059. Supporten har öppet måndag till fredag 08-17, helgdagar 10-14:30.