Kategorier
Styrelsen

Tack för deltagandet i den digitala extrastämman!

Vi i styrelsen tackar för deltagandet i den digitala stämman, som fattade beslut om att anta förslaget till nya stadgar.