Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev 5, 2020

Lantmäteriförrättning pågår, p-platser sägs upp inom kort

Vid en extra föreningsstämma 2017-08-29 fattade medlemmarna beslut om att markförsäljning. Nu börjar det dra ihop sig för tillträde till marken för den nya ägaren. Befintliga avtal för de 11 berörda p-platserna kommer att sägas upp inom kort. Planen är att ersätta befintliga avtal med korttidsavtal som förnyas månadsvis, för att på så sätt maximera användningen av p-platserna intill tillträdesdagen. De personer som har en berörd p-plats kommer att erbjudas ersättningsplats av BRF Ontario som bildats för den nya grannfastigheten, liksom tillfällig parkeringslösning under byggtiden. Berörda medlemmar kommer att få ytterligare information i brevlådan.

Bahnhof-bredband ger kostnadsbesparingar och nya digitala tjänster

Alla medlemmar har nu fått möjlighet att installera uttag och aktivera bredband och telefoni från Bahnhof. Efter en besvärlig intrimningsperiod med en krånglande fiberlänk mellan två av huskropparna är nu bredbandet igång i alla hus. Det gör det möjligt för oss att tillsammans med Lidingö lås gå vidare med driftsättning av portar och tvättstugebokningstavlor. I samband med det kommer vi att kunna säga upp dyra uppkopplingar från Comhem.

Håll koll på www.torsdammen.se för nyheter under året som kommer!

Extrastämman antog förslaget till nya stadgar

Den digitala extrastämman 25 november antog förslaget till nya stadgar. Stämmoprotokollet finns här. Förslaget kommer att läggas fram för stadfästning vid ordinarie föreningsstämma nästa år.

Vi önskar alla medlemmar ett fint slut på året och en riktigt God Jul!

/ Styrelsen BRF Torsdammen