Driftstörningar Bredbandsbolaget

Flera boende har sen i fredags upplevt driftstörningar.
Vi har haft besök där våra elcentraler undersökts av tekniker för att åtgärda problemet. Den 9/1 hade vi nytt besök där det konstaterades att vidare kontroll och mätning måste göras via gatubrunn.
Vidare uppdatering kommer på hemsidan när vi har datum för besöket.

På bredbandsbolagets hemsida framgår det på kartan för driftstörningar vilka områden som är drabbade.
http://195.54.96.205/faultixwww-b2/

Inbrott

Onsdag den 6e skedde tyvärr ett nytt inbrott i vår förening, denna gång på Tsv. 42.
Den 12/12 får vi besök av låsföretag för att säkra upp att samtliga portar i föreningen går i lås när de stängs.
Vi har fått in offerter från dörrleverantörer för att byta portar samt porttelefon enligt överenskommelse vid årsstämma.
I veckan har vi styrelsemöte för att fatta beslut kring vilken av inkomna offerter vi ska utgå från.

Vi inväntar även offert från dörrleverantör gällande säkerhetsdörrar för de som vill byta sin entrédörr. Ett sådant byte bekostar lägenhetsinnehavare själv, men vid god uppslutning kan vi få ner priset något. Vidare uppdatering kring säkerhetsdörrar kommer i dagarna.

En rekommendation kan vara att se över sin hemförsäkring för att se exakt vad som gäller vid inbrott. Tveka inte på att höra av er till polisen eller styrelsen om ni sett något!

Inbrott

Helgen den 1-3 Dec skedde beklagligt nog ett inbrott på Tsv 66.
Det är tråkigt att det skett och vi rekommenderar medlemmar att kontakta polis  om ni har några tips.
Vi uppmanar alla till att ha ögon och öron öppna. Speciellt nu när det är juletider och många åker bort.

En rekommendation kan även vara att se över sin hemförsäkring för att se exakt vad som ingår.

 

 

Ytterligare arbete i fjärrvärmenätet

Fortum kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer därför att vara avstängt under perioden:
från 2017-11-08 08:00
till 2017-11-08 22:00
Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. För mer information besök www.fortumvarme.se/avbrott eller ring kundservice 020-31 31 51.

Ny information om planerat underhållsarbete på fjärrvärme

Bästa medlemmar

Vi är ledsna att informationen ändrats flera gånger. Det är Fortum som ändrar sina tider för underhållet. Nu har ny information kommit.

Fortum kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
från 2017-10-19 08:00
till 2017-10-19 14:00
Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. För mer information besök www.fortumvarme.se/avbrott eller ring kundservice 020-31 31 51.

Avbrott i fjärrvärmenätet

Fortum har förnärvarande problem med fjärrvärmen på Lidingö. Detta påverkar vår varmvattenförsörjning och uppvärmningen.

Mer information finns på:

Fortum Avbrottsinformation

Saxat från Fortums sida:

Oplanerat avbrott – Pågående
Undertyp: Fjärrvärme
Starttid: 2017-09-12 15:10
Planerad sluttid: 2017-09-12 20:00
Orsak: Vi behöver göra ett omedelbart underhållsarbete för att laga delar av fjärrvärmenätet.
Beskrivning: Reparation av läcka på fjärrvärmeledning
Prognos: 
Avbrotts-ID: 1228

Förändringar i styrelsesammansättningen

Bästa medlemmar!

Mostafa har meddelat att han på grund av personliga skäl inte längre kan lägga den tid han vill på styrelsearbetet. Han har därför på egen begäran begärt utträde från styrelsen. Vi i styrelsen har full förståelse för detta och önskar honom lycka till. Valberedningen är underrättade om förändringen och kommer arbeta för att vid nästa årsmöte hitta ytterligare en kandidat.

Styrelsearbetet är mycket viktigt för föreningen och vi i styrelsen och valberedningen hoppas flera av er i föreningen är intresserade att vara med i detta  roliga och lärorika uppdrag från och med nästa årsstämma.