Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev 3 2020

Viktigt: säg upp befintligt bredbandsabonnemang senast sista juni!

Stämman fattade beslut att teckna gruppavtal med Bahnhof för 89:– per månad och lägenhet. Hastigheten blir svindlande 1000/1000 Mbit/sekund och avtalet inkluderar även driftsäker anslutning av portar och tvättstugebokning. Kostnaden kommer att läggas på avgiften för varje lägenhet som faktureras av Fastum. 

För att alla medlemmar ska ha tillräckligt med tid att säga upp befintliga bredbandsabonnemang från andra leverantörer (som i och med gruppanslutningen blir överflödiga) har vi meddelat Bahnhof att vi önskar driftsättning från och med 1 oktober, det vill säga drygt tre månader fram i tiden. Om ditt befintliga bredbandsabonnemang har tre månaders uppsägningstid bör du säga upp det senast sista juni för att inte riskera att betala för två tjänster samtidigt.

Tilläggsisolering av vindarna genomförs under juli månad 

Enligt det senaste beskedet från entreprenören Eniva Isolerproffs påbörjas tilläggsisoleringen under juli månad. Det är särskilt viktigt att under arbetet inte parkera på infarter eller gångvägar framför husen, eftersom entreprenören behöver kunna komma fram med lastbil nära huskropparna. Stort tack på förhand för hjälpen!

☀ Vi önskar dig en glad sommar! ☀

Vi i styrelsen önskar dig en riktigt glad sommar. Vi önskar Filip Brink varmt välkommen som ordinarie styrelseledamot och Nicklas Andersson som styrelsesuppleant – vi drar igång det nya styrelseåret efter semestern. 

/ Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Är du nyfiken på att engagera dig i styrelsen?

Snart dags för föreningsstämma – vill du engagera dig i styrelsearbetet? Många har synpunkter, förslag och idéer på hur vi tillsammans kan förbättra föreningen. Det bästa sättet att förverkliga idéerna är genom att engagera dig i styrelsen. 

Förutom att kunna genomföra egna och andras idéer som beslutats om så innebär styrelsearbetet också att hjälpa till med den löpande verksamheten. Det innefattar bland annat kontakt med medlemmar, ta emot felanmälningar, anordna städdagar, attestera fakturor från våra leverantörer, dialog med banken och mycket mer. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Du behöver inga speciella förkunskaper. Vi söker både ordinarie ledamöter som vill sitta i styrelsen och hjälpa till med detta arbete samt suppleanter. En suppleant får vara med vid styrelsemötena men förväntas träda in som ordinarie ledamot i styrelsen om någon ordinarie ledamot är sjuk eller på annat sätt frånvarande. 

Intresserad? Vi i valberedningen vill att du som är intresserad av att antingen engagera dig som ordinarie ledamot eller suppleant meddelar oss snarast. Senast 31 maj vill vi ha din intresseanmälan via telefon/e-post. 

Information pga. COVID-19 

På grund av coronaviruset och COVID-19 så kommer vi inte traditionsenligt att knacka dörr i föreningen och berätta om styrelsearbetet. Är du nyfiken så är du varmt välkommen att kontakta valberedningen så berättar vi mer! 

Kontakta oss 

Kjell Bergefall 070-415 57 55 kjell@bergefall.se

Nicklas Andersson 070-300 42 29 nicklas87andersson@hotmail.com 

Vänliga hälsningar, Valberedningen via Nicklas & Kjell 

Kategorier
Styrelsen

Kallelse och handlingar till föreningsstämma 4 juni 2020

Föreningsstämman går av stapeln 4 juni kl 18:00 i den rymliga Sessionssalen i Lidingö stadshus och på nätet via Google Meet för den som av olika anledningar inte kan närvara fysiskt. Mejla info@torsdammen.se om du vill närvara på distans. Möjlighet finns också att lägga sin röst via ombud, med hjälp av någon annan medlem i föreningen. Hör av dig till valberedningen valberedningen@torsdammen.se om du inte vet vem du kan lämna din fullmakt till. 

Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev 2 2020

Här är vårt andra medlemsbrev för 2020, i dessa speciella tider. I det här brevet tar vi upp några av de saker som säkert kommer att bli mycket roligt att tillsammans besluta om på stämman!

Välkommen till vår gemensamma föreningsstämma 4 juni kl 18:00

Föreningsstämman går av stapeln 4 juni kl 18:00 i den rymliga Sessionssalen i Lidingö stadshus och på nätet via Google Meet för den som av olika anledningar inte kan närvara fysiskt. Möjlighet finns förstås också att lägga sin röst via ombud, med hjälp av någon annan medlem i föreningen. Hör av dig till valberedningen valberedningen@torsdammen.se om du inte vet vem du kan lämna din fullmakt till. 

 Under mötet avhandlar vi två motioner från styrelsen:

  • Motion om nya, moderniserade stadgar
  • Motion om gruppavtal för bredband (1000 Mbit/s via fiber för 89:– per månad)

Motioner delas ut till varje lägenhet samt anslås i varje trapphus. Alla handlingar finns också på föreningens hemsida, www.torsdammen.se

Väl mött på stämman!

Planeringsarbetet kring omledning dagvatten har påbörjats

Vi har inlett arbetet med omledning av dagvattnet från alla stuprör vid Tsv 42–44 samt hörnet Tsv 58. Vi undersöker just nu hur mycket grävarbeten vi kommer att behöva göra. Förhoppningsvis kan vi återanvända befintliga ledningar och ansluta dessa till en ”stenkista” vid gaveln Tsv 44.

Tilläggsisolering av vindar sker under sommaren 2020

Styrelsen har beslutat att gå vidare med tilläggsisolering av föreningens vindar med cellulosafibrer, som “sprutas” på plats efter förberedande snickeriarbeten (landgångar mm). Vår förhoppning är att detta kommer att innebära ett behagligare inomhusklimat både sommar och vinter – särskilt för alla de medlemmar som bor på översta våningsplanet. Det kommer också att innebära ekonomiska besparingar för föreningen.

/ Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev 1 2020

Nytt år, nya tag! Vi i styrelsen önskar dig en fin vårvinter! Här är vårt första medlemsbrev för 2020.

Kommande uppmärkning av källarförråd

Omsättningen på lägenheter i BRF Torsdammen gör att vi återigen behöver hjälpas åt att märka upp våra källarförråd. Till varje lägenhet hör 2 källarförråd:

  1. Ett litet “potatisförråd”
  2. Ett större förråd

Alla lägenhetsinnehavare ombeds att märka upp sina förråd med hjälp av lappar som delas ut separat till varje lägenhet under den närmaste tiden. Du som idag inte har tillgång till två förråd, hör av dig till info@torsdammen.se så hjälper vi till att förmedla ett sådant efter att alla förråd har blivit ordentligt uppmärkta. Vi i styrelsen avser också att efter detta permanent märka upp förråden med aktuella lägenhetsnummer, för att minska risken för framtida oreda. När detta är gjort kommer vi också kunna förmedla eventuella extra förråd mot hyra, till dem som anmält intresse.

Styrelsen tecknar serviceavtal med flera leverantörer

Styrelsen upphandlar och tecknar för närvarande serviceavtal med olika leverantörer, exempelvis för VVS- och elektriska arbeten, liksom hantering av nycklar och blippar till medlemmar. Detta görs i syfte att ge bättre service till alla medlemmar – och också ge styrelsen lite andrum för att ta sig an mer långsiktiga utmaningar, som exempelvis att uppdatera och underhålla underhållsplanen för vår gemensamma fastighet.

Alla ansökningar om andrahandsuthyrningar har blivit godkända

Vi har vid det senaste styrelsemötet godkänt alla inkomna ansökningar av om andrahandsuthyr- ningar. Tack för dessa! Du som hyr ut i andra hand och ännu inte inkommit med en ansökan, gör det nu! Om en godkänd ansökan saknas är det grund för uppsägning av bostadsrätten. Allt du behöver veta finns på vår hemsida: https://www.torsdammen.se/information/andrahandsuthyrning/

Värmen justerad i alla huskroppar

Värmen ut från värmecentralen till de olika husen har höjts i mitten av januari, vilket bör ha gett märkbar effekt i alla kalla lägenheter. Ni som tidigare haft problem med kalla lägenheter, återkom till info@torsdammen.se om någon av radiatorerna fortfarande inte ger värme (när alla andra gör det). Då kan vi genomföra temperaturmätning, fördjupad felsökning och åtgärd. Det kan handla om luftning, rekonditionering av ventil som fastnat i termostaten eller till och med omkoppling av hela radiatorn (i sällsynta fall sitter de två rören från radiatorn felkopplade på stammarna, med sämre prestanda som resultat). Ett tips: Tänk på att inte ställa möbler precis framför radiatorerna!

/ Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Hyr du ut i andra hand?

Om så är fallet måste du ovillkorligen inkomma med en ansökan om andrahandsuthyrning senast 2019-12-31. 

Att hyra ut lägenheten utan medgivande från styrelsen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning. Tillstånd beviljas max 1 år i taget.

Styrelsen kommer att vid första styrelsemötet i januari 2020 godkänna ansökningar för alla pågående andrahandsuthyrningar som uppfyller villkoren i stadgarna.

Läs de av stämman i stadgarna fastslagna reglerna för andrahandsuthyrning och skriv ut ansökningsblankett på www.torsdammen.se/information/andrahandsuthyrning

Ansökningsblanketten fylls i, skrivs under, skannas och mejlas till info@torsdammen.se, alternativt lämnas i brevlådan på väggen i tvättstuga 1 på Torsvikssvängen 54.

Kategorier
Styrelsen

Glögg och pepparkakor 1 advent

Save the date: Vi bjuder till varm glögg och pepparkakor på eftermiddagen söndag 1 december. Vi återkommer med detaljer lite närmare december.

Kategorier
Styrelsen

Bortledning av dagvatten Tsv 58 + 42–44

Lidingö stad har uppmärksammat oss på att vi för två av våra hus behöver leda om dagvattnet från stuprör som felaktigt är anslutna till avloppsnätet. Det berör stupröret vid hörnet Tsv 58 samt alla stuprör vid Tsv 42–44, både fram- och baksida. Problemet har funnits sedan husen byggdes, men har upptäckts i och kontroller som staden har gjort nyligen. Vi kommer att undersöka alternativ till lösningar och ta in anbud under vintern, för att sedan påbörja arbetet med omledning i vår.

Kategorier
Styrelsen

Trädvård

Förra sommarens värme har satt spår i trädgården – liksom angrepp av svamp (almar) och barkborre (barrträd). Tillsammans med två olika arborister har vi under september gått igenom föreningens tomt och inventerat behovet av åtgärder av både säkerhets- och underhållsskäl. Vi har ett 20-tal mindre helt döda träd som kommer att fällas. Vi har också några delvis skadade större träd som kommer att säkerhetsbeskäras eller tas ned för att inte orsaka skador på lös och fast egendom när det blåser. Vi kommer också röja sly och beskära grenar vid en del gångvägar, både för trygghet vid passage och för att staden ska kunna sanda och snöröja. Trädvårdare kommer göra en allmän uppsnyggning av tomten under oktober.

Kategorier
Styrelsen

Felparkeringar

Det är ej tillåtet att parkera under längre tid utanför entréportar i föreningen. Detta medför problematik ifall räddningstjänst behöver använda vägen. Se till att inte parkera fordon på den gulmarkerade linjen framför garage och vägen upp mot husen. Föreningen förbehåller sig rätten till att utfärda böter mot felaktigt parkerade fordon.

Vänligen respektera detta för grannsämjans skull, våra grannar vill gärna kunna använda sina garage, parkeringsplatser utan att behöva bli inparkerade.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Torsdammen